Snøscooter

I 2006 kom det nye krav til de som ønsker å ta førerkort Klasse S - Snøscooter. For de som er 16 eller 18 år og nå tar førerkort på bil eller motosykkel, så vil ikke førerrett på snøscooter følge automatisk med. Det stilles i dag krav til at de som ønsker førerkort klasse S, må gjennomføre et obligatorisk praktisk kurs og en teoretisk prøve ved Trafikkstasjon. De som har førerkort fra før og som har hatt førerrett på snøscooter mister ikke denne.
Se læreplaner klasse S på www.vegvesen.no under førerkort og læreplaner.

Vi ønsker deg velkommen til NAF Trafikksenter og gir deg informasjon om den obligatoriske opplæringen for førerkort klasse S du melder deg på.

Kurset går over to dager
Dag 1: Vil hovedsakelig være rettet mot den teoretiske delen av opplæringen
Dag 2: Vil i sin helhet gå med til praktisk kjøring, herunder også kjøring i mørke.

Før du kommer til oss må du ha gjennomført trafikkalt grunnkurs hos din nærmeste kjørsekole. Videre er det viktig at du har søkt om å kunne ta førerkort klasse S, og at du tar med deg det svaret du har fått fra trafikkstasjonen hvor du har søkt.
Søknad finner du på www.vegvesen.no under søknad om førerkort.
Det er viktig at du tar med deg varme klær, fottøy og hjelm. Dersom du ikke har godkjent hjelm er det mulig å låne det hos oss. Du har anledning til å stille med egen scooter, under den forutsetning at den er godkjent og registrert.

For mer informasjon, ta kontakt med Mette på tlf 62429800, eller firmapost@naf-trafikksenter.no